DMCA.com Protection Status

Nếu sau khi đăng ký bạn không thể nhìn thấy ảnh, link hoặc post bài, hãy nhắn tên đăng nhập của bạn tới sđt: 01673278145 hoặc yêu cầu trợ giúp trên chatbox

Top 10 Stats
Loading... Loading... Latest Posts
Loading...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loading...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loading...
 

PSNEW PS3 | PS2 | PS1 | PSP - Playstation Vietnam

Chào mừng bạn đến với PSNEW PS3 | PS2 | PS1 | PSP - Playstation Vietnam.

 1.  
 2. Welcome to playStationNew Bài cuối

  Diễn đàn

  1. Mọi thông tin về diễn đàn được cập nhật tại đây

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 105
   • Bài gửi: 1.926
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 7
   • Bài gửi: 111
  3. Thông tin về Member

   Ban quản trị:

   1. lvsinh1975

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 16
   • Bài gửi: 939
 3.  
 4. PlayStation 3 Bài cuối

  Diễn đàn

  1. Các tin tức mới nhất về hệ máy PS3

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 258
   • Bài gửi: 3.991
  2. Nơi lưu các bài Review

   Ban quản trị:

   1. hoangcu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 25
   • Bài gửi: 310
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 3
   • Bài gửi: 41
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 25
   • Bài gửi: 587
  5. PS3 Hướng Dẫn

   (2 Viewing)

   Tất cả bài hướng dẫn về PS3.Không lập topic hỏi ở mục này ai vi phạm sẽ bị ban nick

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 198
   • Bài gửi: 6.033
  6. PS3 Game Download

   (7 Viewing)

   Các trò chơi PS3 được tìm thấy ở đây.Hãy upload các trò chơi của bạn tại đây

   Ban quản trị:

   1. tuanhy79,
   2. thanhhieu1205,
   3. oniichan

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 961
   • Bài gửi: 24.938
  7. PS3 Download

   (4 Viewing)

   Nơi Dowload,Upload Eboot,save,cheat-mod,Homebrew

   Ban quản trị:

   1. babylove243b

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 254
   • Bài gửi: 3.377
  8. Phim đã convert - Phim HD dành cho PS3.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 61
   • Bài gửi: 517
  9. Yêu cầu Game,Eboot,Fix,Homebrew,Theme,Save,Option File tại đây.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 245
   • Bài gửi: 1.031
  10. PS3 Help

   (5 Viewing)

   Các vấn đề về PS3 hỏi tại đây

   Ban quản trị:

   1. WangXiaoYu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 1.416
   • Bài gửi: 10.521
  11. Nơi thảo luận về game trên hệ máy PS3

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 144
   • Bài gửi: 2.895
 5.  
 6. Playstation 4 Bài cuối

  Diễn đàn

  1. Các tin tức mới nhất về hệ máy PS4

   Ban quản trị:

   1. babylove243b

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 86
   • Bài gửi: 775
  2. Nơi lưu các bài Review

   Ban quản trị:

   1. babylove243b

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 4
   • Bài gửi: 13
  3. Tất cả bài hướng dẫn về PS4.Tìm kiếm thông tin ở đây trước khi hỏi

   Ban quản trị:

   1. babylove243b

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 8
   • Bài gửi: 91
  4. Các trò chơi PS4 được tìm thấy ở đây.Hãy upload các trò chơi của bạn tại đây

   Ban quản trị:

   1. babylove243b

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 0
   • Bài gửi: 0

   Bài cuối:

   Chưa có bài
  5. Nơi Dowload,Upload Eboot,save,cheat-mod,Homebrew

   Ban quản trị:

   1. babylove243b

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 4
   • Bài gửi: 27
  6. Phim đã convert - Phim HD dành cho PS4.

   Ban quản trị:

   1. babylove243b

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 2
   • Bài gửi: 49
  7. Yêu cầu Game,Eboot,Fix,Homebrew,Theme,Save,Option File tại đây.

   Ban quản trị:

   1. babylove243b

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 0
   • Bài gửi: 0

   Bài cuối:

   Chưa có bài
  8. Các vấn đề về PS4 hỏi tại đây

   Ban quản trị:

   1. babylove243b

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 25
   • Bài gửi: 216
  9. Nơi thảo luận về game trên hệ máy PS4

   Ban quản trị:

   1. babylove243b

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 10
   • Bài gửi: 89
 7.  
 8. PlayStation 2 Bài cuối

  Diễn đàn

  1. PS2 Hướng Dẫn

   (1 Viewing)

   Tất cả bài hướng dẫn về PS2.Tìm kiếm thông tin ở đây trước khi hỏi

   Ban quản trị:

   1. saigon189

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 33
   • Bài gửi: 505
  2. PS2 Game Download

   (1 Viewing)

   Các trò chơi PS2 được tìm thấy ở đây.Hãy upload các trò chơi của bạn tại đây

   Ban quản trị:

   1. saigon189

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 17
   • Bài gửi: 1.184
  3. Nơi Dowload,Upload Eboot,save,cheat-mod,Homebrew...

   Ban quản trị:

   1. saigon189

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 13
   • Bài gửi: 83
  4. Yêu cầu Game,Eboot,Fix,Homebrew,Theme,Save,Option File tại đây.

   Ban quản trị:

   1. saigon189

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 15
   • Bài gửi: 233
  5. Các vấn đề về PS2 hỏi tại đây

   Ban quản trị:

   1. saigon189

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 80
   • Bài gửi: 520
  6. Nơi thảo luận về game trên hệ máy PS2

   Ban quản trị:

   1. saigon189

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 4
   • Bài gửi: 23
 9.  
 10. PlayStation Portable - PSP Bài cuối

  Diễn đàn

  1. Các tin tức mới nhất về hệ máy PSP

   Ban quản trị:

   1. Youcan'tseeme,
   2. tuanhy79

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 18
   • Bài gửi: 221
  2. PSP Hướng Dẫn

   (1 Viewing)

   Tất cả bài hướng dẫn về PSP.Tìm kiếm thông tin ở đây trước khi hỏi

   Ban quản trị:

   1. Youcan'tseeme,
   2. tuanhy79

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 20
   • Bài gửi: 165
  3. Các trò chơi PSP được tìm thấy ở đây.Hãy upload các trò chơi của bạn tại đây

   Ban quản trị:

   1. Youcan'tseeme,
   2. tuanhy79

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 145
   • Bài gửi: 1.609
  4. Nơi Dowload,Upload Eboot,save,cheat-mod,Homebrew...

   Ban quản trị:

   1. Youcan'tseeme,
   2. tuanhy79

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 5
   • Bài gửi: 75
  5. Phim cho PSP post tại đây

   Ban quản trị:

   1. Youcan'tseeme,
   2. tuanhy79

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 112
   • Bài gửi: 485
  6. Yêu cầu Game,Eboot,Fix,Homebrew,Theme,Save,Option File tại đây.

   Ban quản trị:

   1. Youcan'tseeme,
   2. tuanhy79

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 8
   • Bài gửi: 58
  7. Các vấn đề về PSP hỏi tại đây

   Ban quản trị:

   1. Youcan'tseeme,
   2. tuanhy79

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 55
   • Bài gửi: 219
  8. Nơi thảo luận về game trên hệ máy PSP

   Ban quản trị:

   1. Youcan'tseeme,
   2. tuanhy79

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 3
   • Bài gửi: 7
 11.  
 12. PlayStation Vita Bài cuối

  Diễn đàn

  1. Các tin tức mới nhất về hệ máy PSVita

   Ban quản trị:

   1. Lamkenvalentine

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 37
   • Bài gửi: 496
  2. Tất cả bài hướng dẫn về PSVita.Tìm kiếm thông tin ở đây trước khi hỏi

   Ban quản trị:

   1. Lamkenvalentine

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 2
   • Bài gửi: 12
  3. Các vấn đề về PSVita hỏi tại đây

   Ban quản trị:

   1. Lamkenvalentine

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 10
   • Bài gửi: 64
  4. Nơi thảo luận về game trên hệ máy PSVita

   Ban quản trị:

   1. Lamkenvalentine

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 0
   • Bài gửi: 0

   Bài cuối:

   Chưa có bài
 13.  
 14. PSX Bài cuối

  Diễn Đàn

  1. Các trò chơi PS1 được tìm thấy ở đây.Hãy upload các trò chơi của bạn tại đây

   Ban quản trị:

   1. saigon189

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 9
   • Bài gửi: 96
  2. Các vấn đề về PSX hỏi tại đây

   Ban quản trị:

   1. saigon189

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 3
   • Bài gửi: 12
  3. Yêu cầu Game PSx tại đây

   Ban quản trị:

   1. saigon189

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 1
   • Bài gửi: 25
 15. Other Bài cuối

  1. PC

   (2 Viewing)

   Hệ máy PC

   Ban quản trị:

   1. Youcan'tseeme,
   2. joeypro911

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 194
   • Bài gửi: 589
  2. Bạn có thể post những gì liên quan đến tin tức game cho Mobile ở đây

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 141
   • Bài gửi: 271
  3. Tập trung các vấn đề về hệ máy Xbox

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 69
   • Bài gửi: 256
  4. Chia sẻ tất cả về hệ máy Nintendo

   Ban quản trị:

   1. ducmt1994,
   2. babylove243b

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 46
   • Bài gửi: 132
 16.   Threads / Posts  Bài cuối

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 0
  • Bài gửi: 0

  Bài cuối:

  Chưa có bài
 17. Mua bán - Rao vặt Bài cuối

  Diễn Đàn

  1. Cần mua các hệ máy PlayStation

   Ban quản trị:

   1. babylove243b

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 197
   • Bài gửi: 915
  2. Cần Bán

   (3 Viewing)

   Cần bán các hệ máy PlayStation

   Ban quản trị:

   1. babylove243b

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 906
   • Bài gửi: 9.753
  3. Các Thương Gia cần quảng cáo vui lòng vào đây

   Ban quản trị:

   1. babylove243b

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 178
   • Bài gửi: 1.626
 18. Thư Giãn Bài cuối

  1. Nơi chia sẻ giao lưu giữa các thành viên

   Ban quản trị:

   1. hoangcu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 188
   • Bài gửi: 987
  2. Nơi thoải thoải mái nói mọi chuyện...

   Ban quản trị:

   1. hoangcu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 147
   • Bài gửi: 1.406

TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN

Số người đang xemSố người đang xem

There are currently 49 users online. 12 thành viên và 37 khách

Kỷ lục: 1.743 người đã ghé thăm, ngày 28-03-2014 lúc 06:31 PM.

 1. cloud_strife,
 2. doiphaine,
 3. HanoiTours,
 4. kenbin0494,
 5. kenzuri,
 6. lht123,
 7. lvsinh1975,
 8. nguyenhaianhvip,
 9. Rociel,
 10. sony2688,
 11. vinchan4890,
 12. WangXiaoYu

View Registered MembersTotal members that have registered on the forum today: 9

The most registrations in one day was 84, 25-11-2012.

 1. balakhan
 2. doiphaine
 3. killconfirmed556
 4. leminhchanh20111981
 5. Mjnsmall
 6. quangviet86
 7. tranvanthang_86
 8. viet.tong88
 9. vn12a12

Thống kê - PSNEW PS3 | PS2 | PS1 | PSP - Playstation VietnamThống kê - PSNEW PS3 | PS2 | PS1 | PSP - Playstation Vietnam

Chủ đề
6.907
Bài gửi
81.128
Thành viên
15.316
Thành viên kích hoạt
1.618

Chào mừng bạn doiphaine mới gia nhập diễn đàn .

Blogs
30
Entries
159
Last 24 Hours
0

Latest Blog Entry, FINAL FANTASY X-X2 remaster HD bị đơ by minijeap

Icon LegendIcon Legend

Contains unread forum posts
Contains unread forum posts
Contains no unread forum posts
Contains no unread forum posts
Forum is a category
Forum is a category
Forum is a Link
Forum is a Link